Bezchybné vedení účetnictví je klíčem k úspěšnému podnikání. Nejen že umožňuje bez problémů dostát všem zákonným povinnostem, ale zároveň také poskytuje vedení firmy zásadní informace důležité pro řízení podniku a plánování dalších obchodních či výrobních strategií. Neustálé změny v legislativě však kladou vysoké časové i finanční nároky na aktualizaci vzdělání podnikových účetních. Pro řadu firem je proto snazší a levnější cestou externí účetnictví. Profesionální účetní kancelář zajistí firmě kompletní účetní, případně také mzdovou agendu. Externí účetnictví je zárukou bezchybného účetnictví zpracovaného podle aktuálně platné legislativy.

Máte problémy s účetnictvím, chcete se zbavit starostí s úřady? Nabízíme vám pomoc v podobě rekonstrukce účetnictví . Zkontrolujeme a zkompletujeme vaše účetní doklady, zpracujeme odpovídající dokumentaci, opravíme chyby v přiznání či evidenci. Zkrátka uděláme vše proto, aby rekonstrukce účetnictví proběhla úspěšně a vy jste se bez starostí mohli dál věnovat svému podnikání.

Externí účetnictví pro firmy:

 • kompletní zpracování dokladů
 • kontrolu připravených podkladů
 • zpracování přiznání k DPH
 • sledování pohledávek a závazků
 • vedení evidence majetku a zásob
 • zpracování roční závěrky – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha k účetní závěrce
 • zpracování přiznání k dani z příjmů
 • přípravu účetnictví k auditu
 • konzultace a řešení aktuálních problémů
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování přiznání k dani silniční, z nemovitosti, převodu nemovitosti atd.
 • zpracování statistických výkazů
 • průběžné informování o hospodaření podniku
 • a další služby v rámci vedení účetnictví – Brno i jiné regiony