Zajistíme vám kompletní vedení daňové evidence. Postaráme se o vedení deníků a účetních knih, zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci, podklady pro daňové přiznání, účetní uzávěrky. Zastoupíme vás v jednání s úřady státní správy.

Už vás nebaví každoročně odevzdávat opravné daňové přiznání? Stále vám chybí nějaká dokumentace? Máte-li jakýkoliv problém v oblasti vedení daňové evidence, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme jej vyřešit!

Daňová evidence Brno - zajistíme vám:

  • kompletní vedení daňové evidence
  • vedení deníku příjmů a výdajů
  • vedení pokladní knihy
  • vedení dlouhodobého majetku
  • vedení knihy pohledávek a závazků
  • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
  • daňové přiznání /zpracování přiznání k DPH
  • zpracování účetní závěrky
  • komplexní péče o firmy – daňová evidence (Brno i další regiony)