Cestovní náhrady, stravné 2022

Platné sazby základních náhrad pro rok 2022

(dle vyhlášky z 3. prosince 2021  č. 462/2021 Sb. a dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. ze dne 15.prosince 2021 a dle vyhlášky č. 47/2022 z 8. března 2022):

Sazba základní náhrady za 1 km  jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 40,50 Kč za 1 litr  benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

(od 9.3.2022 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny )

 

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Krácení tuzemského stravného za každé bezplatné jídlo podle § 176 odst. 3 zákoníku práce o hodnotu

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Přehled nejčastějších sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 (viz Vyhláška č. 462/2021 Sb.)

35 EUR –  Slovensko
40 EUR –  Polsko, Maďarsko,
45 EUR –  Německo, Rakousko
50 EUR – Francie

 

Výpočet zahraničního stravného podle § 170 odst. 3 zákoníku práce:

méně než 1 hodina – zahraniční stravné se neposkytuje

1 – 12 hodin – třetina základní sazby
12 – 18 hodin – dvě třetiny základní sazby
déle než 18 hodin – základní sazba

 

Krácení zahraničního stravného za každé bezplatné jídlo podle § 170 odst. 5 zákoníku práce o hodnotu

a) 70 % zahraničního stravného , jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby
b) 35 % zahraničního stravného , jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby
c) 25 % zahraničního stravného , jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby