Cestovní náhrady, stravné 2021

Platné sazby základních náhrad pro rok 2021

(dle vyhlášky z 21. prosince 2020  č. 589/2020 Sb. a dle vyhlášky č. 510/2020 Sb. ze dne 4.prosince 2020):

Sazba základní náhrady za 1 km  jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 31,50 Kč za 1 litr  benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Krácení tuzemského stravného za každé bezplatné jídlo podle § 176 odst. 3 zákoníku práce o hodnotu

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Přehled nejčastějších sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 (viz Vyhláška č. 310/2019 Sb.)

35 EUR – Maďarsko,  Slovensko
40 EUR –  Polsko
45 EUR – Francie, Německo, Rakousko

 

Výpočet zahraničního stravného podle § 170 odst. 3 zákoníku práce:

méně než 1 hodina – zahraniční stravné se neposkytuje

1 – 12 hodin – třetina základní sazby
12 – 18 hodin – dvě třetiny základní sazby
déle než 18 hodin – základní sazba

 

Krácení zahraničního stravného za každé bezplatné jídlo podle § 170 odst. 5 zákoníku práce o hodnotu

a) 70 % zahraničního stravného , jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby
b) 35 % zahraničního stravného , jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby
c) 25 % zahraničního stravného , jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby